park oznaczone

12.01.2017 r. Wycieczka do parku

Dnia 12 stycznia, dzieci z sali zielonej zapraszamy na wycieczkę do parku. Szukać będziemy śladów i tropów zwierząt na śniegu oraz obserwować zmiany zachodzące  w przyrodzie zimą.

Więcej...

04.11.2016 r. Wycieczka do parku

Dnia 4 listopada (piątek), dzieci z sali zielonej i bordowej wybiorą się na wycieczkę do parku. Celem wycieczki będzie obserwacja jesiennego krajobrazu, poznanie drzew i roślin oraz obserwacja zwierząt w ich naturalnym środowisku.

Więcej...

10.10.2016 r. Dzień drzewa

W tym dniu dzieci z sali niebieskiej, tęczowej, różowej i czerwonej obchodzić będą Dzień drzewa i z tej okazji udadzą się na spacer do parku w poszukiwaniu jesieni. Wezmą też udział w obserwacjach przyrodniczych oraz zbiorą materiał przyrodniczy do kącików tematycznych.

Głównym celem zajęć jest: wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew, zachęcanie do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska, ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

Dzieci starsze poznają budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody, poznają także etapy wzrastania drzewa.  Wykonają pracę plastyczną pt...

Więcej...

10.11.2015 r. W parku

Dnia 10 listopada (wtorek), dzieci z sali pomarańczowej i zielonej udadzą się na wycieczkę do pobliskiego parku. Celem wycieczki jest obserwacja jesiennego krajobrazu w parku, poznanie drzew i zwierzą oraz barw jesieni. Dzieci wielozmysłowo poznawać będą otaczającą ich przyrodę poprzez węch, wzrok i słuch.

Więcej...

21.10.2015 r. Jesienny spacer

Dnia 21 października, dzieci z sali różowej udadzą się na spacer do pobliskiego parku w poszukiwaniu jeża. Zabawy w parku pomogą dzieciom poznać barwy jesieni i dary parku.

Więcej...

09.10.2015 r. Szukamy jesieni

Dzieci z sali czerwonej udadzą się do pobliskiego parku by obserwować jesień. Dzieci poznają barwy jesieni i dary parku.

Więcej...

20.10.2014 r. Niebieska w parku

Dnia 20.10.2014 r. (poniedziałek), dzieci z sali niebieskiej wezmą udział w zajęciach terenowych w parku. Temat zajęć – „Jesień w parku”.

Więcej...

10.10.2014 r. Wycieczka do parku

Dnia 10 października (piątek) dzieci z sali czerwonej i zielonej wezmą udział w wycieczce do parku. Celem wycieczki jest poznanie cech charakterystycznych dla jesieni w parku. Prosimy o odpowiednie do pory i miejsca ubranie dzieci.

Więcej...

10.10.2014 r. Święto drzewa

W ramach zajęć proekologicznych, dzieci z sali fioletowej dnia 10 października wezmą udział w „Święcie drzewa”. Święto to odbędzie się w parku przy ul. Mostowej.

Więcej...