spis oznaczone

Informacja o książkach dla dzieci na nowy rok szkolny

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2014/15 w grupach dzieci 4, 5 i 6 letnich realizowana będzie Podstawa programowa wychowania w przedszkolu w oparciu o wybrany przez nauczyciela program i Karty pracy dostosowane do wieku dzieci (zestaw programów zatwierdza Rada pedagogiczna).

Więcej...