zajęcie otwarte oznaczone

24.11.2015 r. Zajęcie w sali fioletowej

Dnia 24 listopada o godz. 15,15 zapraszamy Rodziców dzieci 4 letnich z sali fioletowej na zajęcie otwarte podczas którego dzieci zaprezentują zdobytą wiedzę i umiejętności. Temat zajęcia: Mój przyjaciel miś. 

Po zajęciu zapraszamy na spotkanie z nauczycielem grupy i pedagogiem przedszkolnym. Celem spotkania jest omówienie wyników obserwacji rozwoju dziecka oraz metod i form pracy z dzieckiem – radzenie sobie z trudnościami.

 

Więcej...

23.11.2015 r. W magicznym królestwie liczb

Dnia 23 listopada o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców dzieci z sali żółtej na zajęcie otwarte, którego celem jest prezentacja poziomu wiedzy i umiejętności dzieci, obserwacja metod i form pracy z dzieckiem oraz diagnoza rozwoju dziecka. Temat zajęcia: „W magicznym królestwie liczb”

Po zajęciu nauczycielka przekaże informacji o mocnych i słabych stronach grupy, zaprezentuje wyniki obserwacji rozwoju dziecka oraz zostaną omówione sprawy bieżące grupy. 

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...

27.04.2015 r. Zajęcie w sali tęczowej

Dnia 27 kwietnia o godz. 10,00 zapraszamy Rodziców z sali tęczowej na zajęcie otwarte, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Magdalena Jankowska. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu, Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji i diagnozy pedagogicznej oraz omówić sprawy bieżące grupy.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...

21.04.2015 r. Zajęcie dla Rodziców – s. niebieska

Dnia 21 kwietnia o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali niebieskiej na zajęcie otwarte na temat „Tajemniczy list”, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Justyna Matyka. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami diagnozy pedagogicznej i otrzymają informacje o gotowości szkolnej dziecka.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...

20.04.2015 r. Zajęcie dla Rodziców – s. bordowa

Dnia 20 kwietnia o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali bordowej na zajęcie otwarte na temat „Zabawy na wiosennej łące”, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Agnieszka Gudowska. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji rozwoju dziecka i odebrać informacje o gotowości szkolnej dziecka 5 letniego.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...

31.03.2015 r. Zajęcie dla Rodziców – s. czerwona

Dnia 31.03.2015 r. o godz. 15,15 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali czerwonej na zajęcia dydaktyczne, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Anna Madej na temat „Roztańczona wiosna”. 

Celem zajęć otwartych dla Rodziców jest: zapoznanie się z metodami i formami pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji rozwoju dziecka.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...

24.03.2015 r. Zajęcia otwarte – s. zielona

Dnia 24.03.2015 r. o godz. 14,45 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali zielonej na zajęcia dydaktyczne, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Agnieszka Szydzik-Kwintera na temat „Wiosna”. 

Celem zajęć otwartych dla Rodziców jest: zapoznanie się z metodami i formami pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami obserwacji rozwoju dziecka.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...