Zasady rekrutacji do Żłobka

 Rekrutacja do Żłobka zakończona !

W wyniku rekrutacji, która odbyła się w miesiącach luty – marzec 2018 r. do grupy żłobkowej przyjęto 16 dzieci.

Imienna lista znajduje się w placówce.

Rodzice dzieci przyjętych, są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do placówki w terminie do 15 maja 2018 r.    

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać w Placówce

od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-15,30

lub pod numerem tel. 55-279-36-88, 502-523-403

W okresie wakacji (lipiec, sierpień) odbywać się będzie adaptacja. Szczegółowy harmonogram zajęć adaptacyjnych zostanie podany w późniejszym terminie.

Zapraszamy !