Zasady rekrutacji do Żłobka

 Rekrutacja do Żłobka

1. Nabór odbywa się od 1 lutego do 16 marca 2018 r.
2. Aby zapisać dziecko, należy pobrać z kancelarii placówki „Kartę zgłoszenia dziecka do Żłobka”, wypełnić i złożyć w placówce w nieprzekraczającym terminie wskazanym powyżej.
3. 23 kwietnia 2018 r. ogłoszona zostanie lista dzieci zakwalifikowanych do Żłobka.                                                    4. Adaptacja nowo przyjętych dzieci odbywać się będzie w lipcu i sierpniu wg ustalonego harmonogramu, który zostanie podany do wiadomości w późniejszym terminie.

Zapraszamy i prosimy o zachowanie terminów !

Więcej informacji na temat naboru można uzyskać w Placówce

od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-16,00

lub pod numerem tel. 55-279-36-88, 502-523-403