Polityka Prywatności

W trosce o Państwa bezpieczeństwo i komfort oraz najwyższą jakość świadczonych przez nas usług przedszkolnych, w związku ze zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych informujemy, że w Przedszkolu  Niepublicznym „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak, obowiązują zasady RODO. 

Przyjęcie europejskich standardów bezpieczeństwa danych osobowych oraz wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa, dają możliwość zagwarantowania Państwu, że Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dzieci, są bezpieczne. Wszystkie etapy świadczenia usług przedszkolnych w naszej placówce są dokładnie dokumentowane i monitorowane. Zdobywane w ten sposób wnioski umożliwiają natychmiastowe korygowanie nawet najmniejszych odchyleń od obowiązujących procedur i standardów. Dzięki temu proces przetwarzania danych osobowych jest zawsze w pełni bezpieczny dla naszych Klientów. 

Wierzymy głęboko, że podjęte przez nas działania dadzą Państwu jeszcze większy komfort
w kontaktach z naszym przedszkolem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) i Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.  poz. 1000).

 Administrator Danych Osobowych: 

Administratorem Danych Osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Przedszkole  Niepubliczne „Chatka Puchatka”
z grupą żłobkową Joanna Nojak w imieniu którego działa właściciel – Joanna Nojak. 

Kontakt z Właścicielem: 

drogą papierową na adres: 

 1. Kochanowskiego 34, 82-500 Kwidzyn, 

mailowo: przedszkole@chatkapuchatka.com 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań bieżących przedszkola, promocji osiągnięć dzieci, udziału w zajęciach i wyjazdach organizowanych przez placówkę. 

Podstawa prawna przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c, RODO oraz poszczególne zapisy ustaw regulujących ten obszar 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 2. Przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń
  oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów
  z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. 

Odbiorcy Państwa danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora np. organom władzy publicznej
oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj.: prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Obowiązek podania danych i konsekwencje niepodania danych 

Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych nie będziemy mogli spełnić obowiązku ustawowego, w przypadku podania niepełnych danych zostaną Państwo wezwani do uzupełnienia danych. 

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia.


Polityka prywatności dotyczy serwisów internetowych Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak

Wszelkie prawa do zawartości serwisów internetowych Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisów internetowych Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak, pod warunkiem nienaruszania w żadnym stopniu praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków należących do Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak. Żadna część serwisów nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, przesyłana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisów internetowych Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

GROMADZENIE DANYCH

Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania użytkowników odwiedzających serwisy miejskie. Gromadzone dane wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem Informujemy, że dane osobowe zawarte np. w formularzach rejestracyjnych przechowywane są i przetwarzane zgodnie z wymogami prawa.

WYKORZYSTYWANIE DANYCH

Informacje, które gromadzimy za pomocą cookies to np. adres IP, dane dotyczące przeglądarki czy systemu operacyjnego, z którego Państwo korzystają przechowywane są z zachowaniem takich samych standardów bezpieczeństwa jak dane osobowe. Informacje zbierane przy pomocy cookies są wykorzystywane w sposób nie naruszający prawa do prywatności. Pozwolą natomiast poprawić jakość naszego serwisu. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak i nie  są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania naszym serwerem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Takie zbiorcze podsumowania całkowicie nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON

Serwisy internetowe Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak zawierają odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Proponujemy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak

OBSŁUGA COOKIES

W związku z udostępnianiem zawartości serwisów internetowych Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową Joanna Nojak stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika naszego serwisu internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

W ramach naszego serwisu internetowego możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 2. b) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w dowolnym momencie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach  przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie używania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług naszego serwisu internetowego, a w skrajnych przypadkach nawet kompletne zablokowanie ich poprawnego wyświetlania.

ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.