Dla dzieci 3-4 letnich

6:30-8:00

 

Schodzenie się dzieci.Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne – rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8:00-8:15

 

Zabawy ruchowe

8:15-9:00

 

Czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00-9:30

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

9:30-10:00

 

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

10:00-10:15

 

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, II śniadanie

10:15-11:15

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (przy niesprzyjającej aurze – gry i zabawy ruchowe w salach)

11:15-12:00

 

Czynności porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad-zupa, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

12:00-13:00

 

Poobiedni odpoczynek, kwadrans z bajką – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, leżakowanie

13:00-13:15

 

Zabawy ruchowe

13:15-14:00

 

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu, zajęcia ponadprogramowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym

14:00-14:30

 

Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, obiad-II danie

14:30-15:30

 

Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

15:30-16:30

 

Zabawy w grupach łączonych z inicjatywy nauczyciela, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci