Optymistyczne Przedszkole

„Optymistyczne Przedszkole” autorstwa Ireny Dzierzgowskiej Mireli Nawrot to program wyjątkowy dlatego, że zmienia postawy dorosłych, nauczycieli i rodziców, którzy naukę optymizmu muszą zacząć od siebie.

Misja Programu Optymistyczne Przedszkole

Chcemy, aby przedszkola wychowywały szczęśliwe, zaradne i samodzielne dzieci, mające wysoką samoocenę, życzliwe, potrafiące współpracować z rówieśnikami. Dzieci, które są optymistami. Nauczycielom i rodzicom przyniesie to radość i satysfakcję.

Celem programu ,,Optymistyczne Przedszkole” jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty.

Program OP nauczyciele realizują podczas zajęć dydaktycznych, zabaw, w ciągu całego dnia pobytu dzieci w przedszkolu.

Jakie są efekty innowacji „Optymistyczne przedszkole”?
• Inna postawa wychowanków
• Inna postawa nauczycielek
• Inny kontakt z rodzicami

„Optymistyczne Przedszkole” to
• nowatorskie rozwiązanie programowe,
• a także organizacyjne i metodyczne
• i prowadzi do podnoszenia jakości pracy przedszkola

Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją

 

 

 

 

 

 

 

Alan Loy McGinnis

118_6047

DSC06408