Opłaty Przedszkola

1. OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU w roku szkolnym 2022/23

OPŁATA STAŁA (czesne) – 150 zł. 
(w tym zajęcia dodatkowe i specjalistyczne, dopłaty do teatrzyków, wycieczek, nagrody i drobne prezenty, dopłaty do paczek i inne)
CAŁODZIENNE WYŻYWIENIE – 14,00 zł. 

W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu.

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem poświadczonego pobytu w szpitalu lub sanatorium, kiedy dziecko jest nieobecne powyżej 20 dni; wówczas opłata wynosi 50%.

Opłatę stałą i opłatę za wyżywienie wnosi się z góry, do 15 – go dnia każdego miesiąca w kancelarii przedszkola bądź na konto bankowe 26830000090008723230000020

Potwierdzeniem wpłaty jest faktura.