Programy

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego oraz programy wychowania przedszkolnego:

„Nasze Przedszkole” M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska, wyd. WSiP
„Od przedszkolaka do pierwszaka” I. Broda, wyd. WSiP
„Wesołe przedszkole i przyjaciele” M. Walczak-Sarao, D. Kręcisz, wyd. Mac Edukacja

W ramach tych programów, nauczyciele prowadzą nowoczesnymi metodami i w oparciu o różne formy pracy zajęcia dydaktyczne:

  1. z zakresu mowy i myślenia  (dwa razy w tygodniu)
  2. z zakresu pojęć matematycznych  (raz w tygodniu)
  3. umuzykalniające  (dwa razy w tygodniu)
  4. plastyczno – techniczne  (dwa razy w tygodniu)
  5. ruchowe  (trzy razy w tygodniu)

We wszystkich grupach wiekowych realizowane są programy innowacyjne:

„Kraina Dzieci w Europie”
„Bezpieczny krok na przód – Autochodzik”
„Eko – przedszkolak”
„Angielski w przedszkolu”
„Sportowe przedszkole”
„Mali artyści”
„Matematyka z Kubusiem Puchatkiem”