Ramowy rozkład dnia

Dla dzieci 3-4 letnich

6:30-8:00

I

Schodzenie się dzieci.Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne – rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci

8:00-8:15

II

Zabawy ruchowe

8:15-9:00

IV

Czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00-9:30

III

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

9:30-10:00

I

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci

10:00-10:15

IV

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, II śniadanie

10:15-11:15

II

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki. Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (przy niesprzyjającej aurze – gry i zabawy ruchowe w salach)

11:15-12:00

IV

Czynności porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad-zupa, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

12:00-13:00

IV

Poobiedni odpoczynek, kwadrans z bajką – rozwijanie zainteresowań czytelniczych, leżakowanie

13:00-13:15

II

Zabawy ruchowe

13:15-14:00

III

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu, zajęcia ponadprogramowe, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym

14:00-14:30

IV

Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, obiad-II danie

14:30-15:30

II

Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym

15:30-16:30

I

Zabawy w grupach łączonych z inicjatywy nauczyciela, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

____________________________________________________________

 

Dla dzieci 5-6 letnich

6:30-7:30

I

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne). Zabawy integrujące grupę. Kontakty indywidualne – rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci

7:30-8:00

IV

Zabawy kierowane przez nauczyciela i z udziałem nauczyciela, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologia, zabawy ze śpiewem, planowanie dnia

8:00-8:15

II

Poranne ćwiczenia gimnastyczne

8:15-9:00

IV

Czynności porządkowo – gospodarcze, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

9:00-10:00

III

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu

10:00-10:10

IV

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, II śniadanie

10:10-11:20

II

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki. (przy niesprzyjającej aurze – gry i zabawy ruchowe w salach)

11:20-12:00

IV

Czynności porządkowe, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne, obiad-zupa, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, odpoczynek-relaks

12:00-13:00

III

Zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu. Kwadrans z bajką – rozwijanie zainteresowań czytelniczych

13:00-13:30

I

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, gry stolikowe, zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne przy niewielkim udziale nauczyciela

13:30-14:00

IV

Czynności porządkowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne, obiad-II danie

14:00-15:30

II

Gry i zabawy w ogrodzie przedszkolnym

15:30-16:00

IV

Zabawy dydaktyczne, tematyczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności, praca wyrównawcza, zajęcia w małych zespołach, zajęcia o charakterze wychowawczym, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

16:00-16:30

I

Zabawy w grupach łączonych z inicjatywy nauczyciela, zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci