Misja Przedszkola

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja ich potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. Kształtuje nawyki zdrowego stylu życia i obcowania ze sztuką. Daje poczucie tożsamości narodowej i przynależności do Unii Europejskiej. Umożliwia osiągnięcie gotowości do nauki w szkole. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym.

Nasze hasło to:

Chatka Puchatka cieszy, śmieszy, wychowuje, uczy, kształci, edukuje.

 

 

 

 

 

 

chatka_tlo