Wizja Przedszkola

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu każde dziecko miało stworzone bezpieczne i zdrowe warunki do wszechstronnego rozwoju, rozwinięcia swoich zainteresowań i talentów. Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie dzieci osiągały sukces na miarę swoich możliwości, a może dużo większy i aby rodzice wychowanków byli współautorami tych sukcesów. Staramy się wspierać Rodziców w ich roli wychowawczej i przekazujemy szczegółowe informacje o postępach i problemach dzieci. Naszym celem jest zaspakajanie dziecięcych potrzeb, zadowolenie rodziców, nauczycieli i pracowników,
a przede wszystkim naszych wychowanków. To im musimy zapewnić dobre, szczęśliwe dzieciństwo.

Chcemy, żeby nasze dzieci miały coś więcej niż tylko zdrowe ciało, żeby ich życie przepełnione było miłością, żeby miały przyjaciół, dokonywały szlachetnych czynów, były chętne do nauki i stawiały czoło wyzwaniom. Chcemy, żeby były dumne ze swych osiągnięć, rosły z wiarą w przyszłość, z umiłowaniem przygody i poczuciem sprawiedliwości i żeby miały dość odwagi, aby postępować zgodnie z tym poczuciem. Chcemy, żeby nie załamywały się w obliczu porażek i niepowodzeń, które niesie ze sobą dorastanie. A kiedy nadejdzie odpowiedni czas, by stały się dobrymi rodzicami.(…)

Martin E. P. Seligman, „Optymistyczne dziecko”