Partnerskie Przedszkole

Przedszkole otrzymało w 2003 r. Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”, potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług na rzecz małego dziecka w sześciu obszarach: baza, komunikacja interpersonalna, marketing, programy, rozwój i dziecko.

01

Obszar: Baza, Zasoby
Baza i zasoby materialne przedszkola pozwalają na tworzenie najlepszych warunków wychowania dzieci w partnerskiej atmosferze, na partnerskie współdziałanie nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnej.
–  Przedszkole posiada efektywny system komunikowania się personelu.
–  Przepływ informacji od dyrektora do pracowników i odwrotnie jest skuteczny i efektywny.
– W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na sposób komunikowania się dzieci, na używany język, właściwe maniery, nawiązywanie przyjaznych kontaktów między wychowankami.
–  Nauczyciele i pracownicy przedszkola mają umiejętność komunikacji interpersonalnej.
–  Rodzice dzieci traktowani są partnersko i zachęcani do współdziałania, oraz do współpracy z pracownikami przedszkola.
– Rodzice otrzymują jasne i wyczerpujące informacje o postępach i kłopotach swojego dziecka.
–  Przedszkole utrzymuje dobry kontakt z przedstawicielami władzy lokalnej.
– Przedszkole informuje o swoich sukcesach i problemach media oraz przedstawicieli lokalnej prasy.
xm0jva69

Strony: 1 2 3 4 5