O NAS

slide-39348[1]

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową w Kwidzynie to pierwsza niepubliczna placówka w naszym mieście. Powstało 1 września 1995 r. i składa się ze żłobka i grup przedszkolnych.

Dyrektor- mgr Joanna Nojak – nauczyciel wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego, terapeuta oraz kinezjolog.

Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, z dala od ulic, wśród ogródków. Wokół budynku rozciąga się duży ogród, który zachęca dzieci do różnego rodzaju aktywności ruchowej, zbliża do przyrody i stwarza okazję do obserwacji zmian w niej zachodzących. W ogrodzie odbywa się wiele zajęć, warsztatów i uroczystości.

slide-39355[1]

Dzieci mają do dyspozycji:
–  9 sal zajęć i zabaw nazwanych kolorami (sala różowa, czerwona, zielona, niebieska, żółta, pomarańczowa, tęczowa, fioletowa i bordowa),
– salę gimnastyczną i do zajęć rytmicznych,
– pracownię plastyczną,
– salę językową,
– gabinet logopedyczny,
– gabinet pedagoga i terapeuty.

DSC_0343

Ponadto w budynku znajdują się:
– nowocześnie wyposażona kuchnia zgodnie z przepisami HACCP,
– szatnie i pomieszczenia sanitarne.

DSC_0346

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 6,30 do 16,30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i przerw ustalonych przez Dyrektora.

Żłobek działa na podstawie Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, a także Statutu i Regulaminu Żłobka. Posiada wpis do rejestru żłobków prowadzonego przez  Burmistrza Miasta Kwidzyna. Nadzór w zakresie warunków i jakości świadczonych usług przez Żłobek prowadzi Burmistrz Miasta Kwidzyna. Żłobek świadczy usługi pielęgnacyjno – wychowawcze i edukacyjne oraz  sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Przedszkole działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty, Statutu i Regulaminu Przedszkola. Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, programy wychowania przedszkolnego oraz bogatą ofertę zajęć ponadprogramowych. Posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Miasta w Kwidzynie. Nadzór nad Przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

4bqyeweh