Sylwetka Absolwenta

Absolwent Przedszkola „Chatka Puchatka” jest:

1. Pełen inicjatywy, odważny i samodzielny.
2. Chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów.
3. Jest kreatywny i pełen fantazji.
4. Odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony do koleżanek i kolegów.
5. Dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów przedszkolak ma zróżnicowany obraz siebie samego, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości.
6. Woli współpracę niż rywalizację.
7. Jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia,
8. Ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
9. Potrafi współdziałać w zespole,
10. Jest zainteresowany nauką i literaturą,
11. Jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze,
12. Jest wrażliwy estetycznie,
13. Akceptuje zdrowy styl życia,
14. Ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym i cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,
15. Czuje się Polakiem i Europejczykiem.

DSC07024