04/19 Rozwijamy umiejętności matematyczne -sala fioletowa