04/19 Zajęcia otwarte dla Rodziców dzieci z sali tęczowej