11/19 Przygotowania do Święta Niepodległości w grupach dzieci-4 letnich