11/19 Uroczystość Pasowania na przedszkolaka dzieci z grupy czerwonej