22-23.03.2017 r. Dzień wody

22 marca obchodzimy Dzień wody. To święto ma na celu zainteresowanie ludzi otaczającym nas światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz roślin.

Dzieci z sali niebieskiej (22.03) oraz z sali pomarańczowej (23.03) wezmą udział w zajęciach badawczych, podczas których obserwować będą o zjawiska przyrodnicze i odpowiedzą sobie na pytania: jaka jest woda? czy coś w tej wodzie jest? co pływa w wodzie, a co tonie?