Adaptacja nowych dzieci

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż jest to pierwsze doświadczenie społeczne dziecka i wielka zmiana     w jego życiu. Niektóre dzieci są bardzo zaciekawione, a inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same – bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Adaptacja to przystosowanie się dziecka do nowego środowiska jakim jest przedszkole. Nowe osoby, nowe miejsce, różne sytuacje.

Dlatego, aby uniknąć dramatów małych i dużych – czyli dramatów rodziców i dzieci proponujemy w okresie wakacji zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci i rodzice stopniowo będą się przyzwyczajać do nowej sytuacji.

Zajęcia adaptacyjne prowadzić będą nauczyciele poszczególnych grup w terminach:  

Dzieci żłobkowe (rocznik 2016 i 2017)

od 16 do 27 lipca

od 6 do 10 sierpnia

od 20 do 31 sierpnia

Dzieci 3 letnie (rocznik 2015)

Od 9 do 13 lipca

Od 6 do 10 sierpnia

Od 20 do 31 sierpnia

Dzieci 4, 5 i 6 letnie (rocznik 2014, 2013 i 2012)

Od 21 do 31 sierpnia

Zajęcia adaptacyjne rozpoczynają się o godz. 9,00 i w miarę postępów w adaptacji, czas pobytu dziecka będzie indywidualnie wydłużany.

Zapraszamy dzieci wraz z Rodzicami / Opiekunami.

Prosimy o zabranie obuwia zmiennego !

Słowa kluczowe:  , , ,