WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

Szanowni Państwo!

Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” z grupą żłobkową wznawia swoją działalność od dnia 11.05.2020 r.

Dostosowaliśmy placówkę do nowych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, wdrożyliśmy nowe procedury sanitarne, zmieniliśmy organizację pracy tak, aby zapewnić możliwie bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom oraz pracownikom.

Zapraszamy serdecznie !

Od 11 maja pracować będziemy dwutorowo, aby pomóc wszystkim Rodzicom, którzy są w coraz trudniejszej sytuacji:

  • „WIRTUALNE PRZEDSZKOLE” to propozycja dla dzieci, których rodzice zdecydują o pozostawieniu swoich pociech w domu. Nadal będziemy edukować na odległość i inspirować do kreatywnego i twórczego spędzania czasu w domu.
  • Zajęcia opiekuńcze w placówce prowadzić będziemy dla dzieci, których Rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką.

Jeżeli planujecie Państwo przyprowadzić dziecko do naszej placówki, prosimy powiadomić nas 3 dni wcześniej, zapoznać się z informacjami dotyczącymi nowej organizacji pracy oraz przesłać na adres przedszkola  (przedszkole@chatkapuchatka.com) wypełnione oświadczenie.

Brak oświadczenia uniemożliwia przyjęcie dziecka do placówki.

W przypadku pytań proszę o kontakt tel. 500-330-354 w godz. 7,30-15,30

Dyrektor

Joanna Nojak

Ważne informacje dla Rodziców

oświadczenie rodzica