Ubezpieczenie grupowe NNW

Drodzy Rodzice !

Placówka umożliwia grupowe ubezpieczenie dzieci w żłobku i przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) w InterRisk Vienna Insurance Group. Dziecko byłoby ubezpieczone przez 24 h/dobę zgodnie z poniżej zamieszczoną ofertą.

Suma ubezpieczenia: 17,000 zł.
Składka: 30,60 zł. osoba / rok

Zainteresowanych Rodziców ubezpieczeniem dzieci prosimy o wypełnienie deklaracji, która również jest załączona poniżej i dostarczenie do placówki do dnia 16.09.2020 r.

Z poważaniem
Joanna Nojak

ubezpieczenie 001

DEKLARACJA UBEZPIECZENIA DZIECKA NNW