Sportowe Przedszkole


Celem programu jest promocja aktywności fizycznej wśród najmłodszych.

Koncepcja powstania programu „Sportowe przedszkole”, narodziła się pod wpływem sytuacji jaka obecnie kształtuje się w naszym kraju. Dzieci między czwartym, a dziewiątym rokiem życia, są właściwie pozbawione profesjonalnych zajęć sportowych.

A przecież właśnie upowszechnianie rekreacji fizycznej, aby stała się nieodłącznym elementem życia człowieka, powinno uwzględniać szeroko rozumianą działalność trwającą przez całe życie, a rozpoczynającą się we wczesnym dzieciństwie. Wiek przedszkolny, jako najbardziej plastyczny i podatny na wszelkie oddziaływania wychowawcze, jest najlepszym okresem na wpajanie dziecku nawyków i zainteresowań, związanych z aktywnością ruchową.

Dzieci w wieku przedszkolnym cechuje wielka potrzeba ruchu.

Zjawisko to, powszechnie znane rodzicom i nauczycielom przedszkola, nieraz staje się źródłem licznych kłopotów w organizacji czasu dziecka. Jest to okres intensywnego rozwoju sprawności fizycznej dziecka i nabywania wielu umiejętności. Dzieci w wieku 3-7 lat z dużą łatwością uczą się jeździć na rowerze, nartach, łyżwach, szybko opanowują reguły różnych gier i zabaw. Dzieje się tak jednak tylko wtedy, gdy spełni się podstawowy warunek, tj. gdy stworzy się im warunki i okazje do ruchowego wyżycia się i nade wszystko pozwoli na samodzielne wypróbowanie możliwości ruchowych i spontaniczną aktywność.

W wieku 3-4 lat zaczyna się kształtować właściwa postawa ciała, rozpoczyna się szybki rozwój motoryki, formują się pierwsze nawyki ruchowe.

Szczególnego znaczenia nabierają więc zajęcia, podczas których dziecko zdobywa pewne doświadczenia i umiejętności ruchowe.

 

sportowe-przedszkole-2

 

Strony: 1 2