diagnoza pedagogiczna oznaczone

29.04.2015 r. Zajęcie dla Rodziców z sali żółtej

Dnia 29 kwietnia o godz. 15,30 zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi z sali żółtej na zajęcie otwarte, które poprowadzi nauczycielka grupy P. Anna Liśkiewicz. 

Celem spotkania jest zaprezentowanie metod i form pracy w przedszkolu podczas zajęć edukacyjnych, obserwacja udziału i zaangażowania dzieci w zajęciach oraz prezentacja zdobytej wiedzy i umiejętności przez dzieci.

Po zajęciu Rodzice będą mieli okazję zapoznać się z wynikami diagnozy pedagogicznej i otrzymają informacje o gotowości szkolnej dziecka.

Serdecznie zapraszamy !

Więcej...