Unia Europejska oznaczone

9-13.03.2020 r. Kraina Dzieci w Europie

Od 2004 r. przedszkole nasze realizuje Ogólnopolski Program „Kraina Dzieci w Europie”.

Dzieci poznają wylosowany kraj Unii Europejskiej, tworzą tablice informacyjne, kąciki, w których zbierają charakterystyczne dla danego kraju materiały. Dla wszystkich są to bardzo interesujące zajęcia prowadzone metodą projektu a co najważniejsze, sprawiają dzieciom wiele radości. Dzieci poznają symbole narodowe, zabytki, przysmaki danych krajów oraz inne ciekawostki na jego temat. Dzielą się zdobytą wiedzą z rówieśnikami z innych grup.

Zachęcamy Rodziców do współorganizacji zajęć i wspólnego stworzenia naszej krainy !

Więcej...

25-28.03.2019 r. Kraina Dzieci w Europie

W dniach od 25 do 28 marca w naszym przedszkolu realizować będziemy, już po raz  14 Ogólnopolski program „ Kraina Dzieci w Europie”, dzięki któremu dzieci poznają wspaniałe kraje Unii Europejskiej.

W tych dniach poznawać będziemy charakterystyczne dla danego kraju miejsca, zabytki oraz symbole.

Pracować będziemy metodą projektu.

28 marca odbędzie się wycieczka po krajach unijnych – dzieci będą miły możliwość podziwiania wystaw krajów UE przygotowanych przez swoich kolegów i koleżanki z innych grup oraz krótka prezentacja wylosowanego kraju w sali gimnastycznej.

 A oto jakie kraje zostały wylosowane w tym roku:

w sali zielonej – Grecja,

w sali żółtej – Węgry,

w sali różowej – Polska,

w sali niebieskiej – Holandia,     

w sali pomarańcz...

Więcej...

8-12.05.2017 r. Kraina Dzieci w Europie

W dniach od 8 do 12 maja w naszym przedszkolu realizować będziemy, już po raz  kolejny, Ogólnopolski program „ Kraina Dzieci w Europie”, dzięki któremu dzieci poznają wspaniałe kraje Unii Europejskiej.

W tych dniach dzieci poznawać będą charakterystyczne dla danego kraju miejsca, zabytki oraz symbole.

Pracować będziemy metodą projektu.

11 maja odbędzie się wycieczka po krajach unijnych – dzieci będą miły możliwość podziwiania wystaw krajów UE przygotowanych przez swoich kolegów i koleżanki z innych grup

12 maja dzieci wezmą udział w KONKURSIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

 A oto jakie kraje zostały wylosowane w tym roku:

w sali zielonej – Hiszpania,

w sali żółtej – Czechy,

w sali różowej – Francja,

w sali niebieskiej – Holandia,   

w sali poma...

Więcej...

25-27.04.2016 r. Kraina Dzieci w Europie

Kraina Dzieci w Europie to Ogólnopolski program realizowany w naszym przedszkolu od 2005 r. Celem tego programu jest: poznanie państw Unii Europejskiej, przybliżenie ich tradycji, kultury i zwyczajów, kształtowanie tożsamości narodowej, wiedzy o kraju ojczystym, regionie i dziedzictwie kulturowym.

Jak co roku o tej porze, przedstawiciele grup wylosowali kraj Unii Europejskiej i od 25 kwietnia grupy przygotowywać będą metodą projektu wystawy związane z wylosowanym krajem. 

sala różowa – Polska

sala czerwona – Belgia

sala zielona – Niemcy

sala pomarańczowa – Czechy

sala fioletowa – Włochy

sala bordowa – Węgry

sala żółta – Austria

sala niebieska – Rumunia

sala tęczowa – Hiszpania

27 kwietnia (środa), dzieci udadzą się w cudowną podróż po krajach Unii Europejskiej...

Więcej...