Adaptacja nowo przyjętych dzieci

Moment pójścia do przedszkola jest bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż jest to pierwsze doświadczenie społeczne dziecka i wielka zmiana w jego życiu. Niektóre dzieci są bardzo zaciekawione, a inne są niespokojne, niepewne, boją się zostać same – bez rodziców. Ich poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

Adaptacja to przystosowanie się dziecka do nowego środowiska jakim jest przedszkole. Nowe osoby, nowe miejsce, różne sytuacje. Dlatego, aby uniknąć dramatów małych i dużych – czyli dramatów rodziców i dzieci proponujemy w okresie wakacji zajęcia adaptacyjne, podczas których dzieci i rodzice stopniowo będą się przyzwyczajać do nowej sytuacji.

Zajęcia adaptacyjne prowadzić będą nauczyciele poszczególnych grup, wg ustalonych terminów. Czas trwania zajęć – 2 godz. W pierwszym terminie od 9,00 do 11,00, a w następnych nauczyciele będą regulować czas wg możliwości dzieci, sukcesywnie wydłużając do 5 godz.

Harmonogram zajęć adaptacyjnych dla poszczególnych grup jest dostępny w kancelarii przedszkola lub telefonicznie, 55-279-36-88.

Prosimy o zmienne obuwie dla dziecka i Rodzica.

Słowa kluczowe: