23.02.2017 r. Sportowe dzieciaki

Tego dnia, po raz kolejny spotkany się z uczniami kl. II SP 6 na zajęciach wychowania fizycznego. Będzie zabawa, współzawodnictwo i zdrowa rywalizacja. Ale te zajęcia to nie tylko sport i ruch, to również okazja poznać lepiej szkołę, starszych kolegów i koleżanki. Będzie SUPER !