Partnerskie Przedszkole

Przedszkole otrzymało w 2003 r. Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”, potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług na rzecz małego dziecka w sześciu obszarach: baza, komunikacja interpersonalna, marketing, programy, rozwój i dziecko.

01
Obszar: Marketing
Przedszkole określiło swoich klientów i rozpoznało ich potrzeby. Promocja oferowanych usług jest skuteczna.
– Placówka prowadzi badania oraz rozpoznaje potrzeby środowiska na usługi przedszkolne.
– Placówka rozpoznaje potrzeby indywidualne klientów – dzieci i ich rodziców.
– Zestaw oferowanych programów jest zgodny z rozpoznanymi potrzebami dzieci i odpowiada oczekiwaniom ich rodziców.
– Prowadzona jest skuteczna promocja usług oferowanych przez przedszkole i widać w niej dbałość o klienta.
– Odpowiedzialność za działalność marketingową została jasno określona.
– Systematycznie odbywa się przegląd działalności marketingowej a wnioski z przeglądu służą wprowadzaniu niezbędnych zmian.
xm0jva69

Strony: 1 2 3 4 5