Partnerskie Przedszkole

Przedszkole otrzymało w 2003 r. Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”, potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług na rzecz małego dziecka w sześciu obszarach: baza, komunikacja interpersonalna, marketing, programy, rozwój i dziecko.

01
Obszar: Programy
Programy nauczania i wychowania przedszkola są dostosowane do potrzeb dzieci a ich realizacja uwzględnia indywidualną pracę z dziećmi zdolnymi i dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Rodzice znają i akceptują programy obowiązujące w przedszkolu.
–   Cele programów są zgodne z potrzebami dzieci i oczekiwaniami rodziców.
– Planowany tryb realizacji programów (czas, metody) jest odpowiedni do osiągania ustalonych celów.
– Metody uczenia i metody wychowawcze są właściwe dla osiągania założonych celów.
– Programy opracowane są w sposób partnerski, przy udziale wszystkich pracowników.
– Rodzice znają programy realizowane w przedszkolu, uznają je za spójne i zgodne z ich zasadami wychowawczymi.
– Przedszkole monitoruje realizację programów a wnioski wykorzystuje do wprowadzania niezbędnych zmian.
xm0jva69

Strony: 1 2 3 4 5