Partnerskie Przedszkole

Przedszkole otrzymało w 2003 r. Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”, potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług na rzecz małego dziecka w sześciu obszarach: baza, komunikacja interpersonalna, marketing, programy, rozwój i dziecko.

01
Obszar: Rozwój
Plan strategiczny i plan doskonalenia personelu zapewniają stały rozwój i poprawę jakości przedszkola
– W przedszkolu opracowany został plan rozwoju placówki. Powstał on w wyniku diagnozy silnych i słabych stron przedszkola.
– Istnieje jasna misja i wizja przedszkola.
– Plan, misja i wizja przedszkola znane są nauczycielom, rodzicom i społeczności lokalnej.
– Dzieci znają w sposób dostosowany do ich wieku i możliwości percepcji, zasady działania przedszkola.
– W przedszkolu istnieje plan doskonalenia personelu spójny z planem awansów i jest on efektywnie realizowany.
– W przedszkolu prowadzi się pedagogizację rodziców i szkolenia dla nich.
– Nauczyciele i rodzice rozważają potrzebę ewentualnych zmian lub innowacji i prowadzi to do podejmowania odpowiednich decyzji.
– Dyrektor i kadra pedagogiczna szkoli się i rozwija w sposób ciągły.
xm0jva69

Strony: 1 2 3 4 5