Partnerskie Przedszkole

Przedszkole otrzymało w 2003 r. Ogólnopolski Certyfikat Jakości „Partnerskie Przedszkole”, potwierdzając wysoką jakość świadczonych usług na rzecz małego dziecka w sześciu obszarach: baza, komunikacja interpersonalna, marketing, programy, rozwój i dziecko.

01
Obszar: Dziecko
Wszystkie działania przedszkola nakierowane są na tworzenie najlepszych warunków rozwoju dzieci w harmonii z rówieśnikami, w atmosferze partnerskiej współpracy wszystkich dorosłych odpowiedzialnych za ich wychowanie.
– Nauczyciele prowadzą udokumentowaną obserwację każdego dziecka. Gromadzą w teczkach prace i dokonania każdego wychowanka.
– Rodzice i władze lokalne uczestniczą w prezentacji postępów dzieci.
– Dzieci czują się w przedszkolu dobrze i bezpiecznie.
– Wychowankowie przedszkola są przygotowani do dalszej edukacji.
– Przedszkole utrzymuje kontakt z kwidzyńskimi szkołami i śledzi losy swoich absolwentów.
– Imprezy organizowane w przedszkolu są okazją do integracji wszystkich partnerów i do prezentacji postępów dzieci.
– Wszystkie dzieci mają możliwość zaprezentowania swoich sukcesów na miarę swoich możliwości.
xm0jva69

Strony: 1 2 3 4 5